Artist Statement

Asun ja työskentelen sekä maaseudulla että kaupungissa, nauttien erilaisten ympäristöjen tunnelmista. Inspiraationi saan väreistä ja materiaaleista, työprosessissa teos johtaa toiseen. Teokset kumpuavat omasta miehen elämästäni. Innostun uusista tekniikoista. Ihmettelen, alitajunta ja sattuma vievät välillä mukanaan. Kehittelen, suunnittelen ja keksin. Keskeneräisyys ja välitila ovat joskus kiinnostavampia kuin viimeistelty lopputulos.

I live and work in both countryside and urban city area, enjoying feelings in these different environments. My inspiration comes from colours and materials, in my process work leads to another. Works evolve from my own life as a man. I get excited of new techniques. While marveling, subconsciousness and occurrence sweeps me away at times. I develop, plan and innovate. Incompleteness and space inbetween are more intriguing than a finished result.