Artist Statement

Tapio HaapalaAsun ja työskentelen maaseudulla, rauhassa omien ajatusteni seurassa. Inspiraationi saan väreistä ja materiaaleista, työprosessissa teos johtaa toiseen. Teokset kumpuavat omasta miehen elämästäni. Innostun uusista tekniikoista. Ihmettelen, alitajunta ja sattuma vievät välillä mukanaan. Kehittelen, suunnittelen ja keksin. Keskeneräisyys ja välitila ovat joskus kiinnostavampia kuin viimeistelty lopputulos.

I live and work in countryside, in peace with my own thoughts. My inspiration comes from colours and materials, in my process work leads to another. Works evolve from my own life as a man. I get excited of new techniques. While marveling, subconsciousness and occurrence sweeps me away at times. I develop, plan and innovate. Incompleteness and space inbetween are more intriguing than a finished result.